Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và gặp mặt Hội viên thường niên 2023 Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

hoi-nghi-13-bat-dong-san-vn

Chiều 8/4/2023 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean), Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và gặp mặt Hội viên thường niên 2023.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam xin ý kiến biểu quyết nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ thống nhất bổ sung:

LS. Nguyễn Hồng Chung, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội, Chủ tịch HĐQT DVL Venture vào Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khoá V.

Bổ sung các đồng chí sau đây vào Ban thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khoá V:

1. Đồng chí Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch Quốc gia, Bộ Xây dựng.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Kế, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk.

3. Đồng chí Đinh Châu Hương, Phó Chủ tịch Cty cổ phần HDTC LAND.

4. Đồng chí Trần Hồng Quân, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM.

Thông qua Nghị quyết BCH lần thứ III nhiệm kỳ V (2022 – 2027)

Nghị quyết BCH, BTV và Gặp mặt Hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 08/04/2023 tại Hải Phòng

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

– Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế làm việc của BCH và BTV nhiệm kỳ V (2022-2027);

– Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp BCH, BTV và Gặp mặt hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ngày 08.4.2023 tổ chức tại thành phố Hải Phòng, Hội nghị đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam từ sau Đại hội V do Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trình bày tại Hội nghị BCH, BTV và Gặp mặt hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

2. Thống nhất với báo cáo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như báo cáo trình bày tại Hội nghị BCH, BTV và Gặp mặt hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

3. Thống nhất các nội dung do Chủ tịch và Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam từ sau Đại hội V đến nay về tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, đối ngoại và các nội dung khác theo các thông báo, quyết định và Nghị quyết các cuộc họp.

4. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực sinh hoạt, làm việc, họp theo đúng Điều lệ Hiệp hội và Quy chế hoạt động của BCH, BTV Hiệp hội BĐS Việt Nam

5. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

5.1. Tiếp tục phối hợp Cục quản lý nhà và thị trường BĐS Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương để thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan tâm bám sát chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan trong lĩnh vực thị trường bất động sản.

5.2. Thường xuyên đồng hành cùng doanh nghiệp để lấy ý kiến, phản ánh, làm việc và đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý Nhà nước.

5.3. Cùng doanh nghiệp và chính quyền địa phương bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ…theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng bộ Xây dựng.

5.4. Tăng cường phối hợp với Cục quản lý nhà và thị trường BĐS Bộ Xây dựng về các lĩnh vực sửa đổi, bổ sung luật, cơ chế chính sách và nắm bắt thông tin thị trường BĐS chính xác, lành mạnh, kịp thời… và giải pháp phát triển thị trường BĐS.

5.5. Kiện toàn, nâng cấp và giao nhiệm vụ toàn diện hơn cho một số đơn vị trong Hiệp hội theo quy định.

5.6. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam được Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ, dưới sự chỉ đạo Nhà nước của Bộ Xây dựng trên phạm vi toàn quốc và trên các lĩnh vực theo một thể thống nhất từ tư vấn, quy hoạch, quản lý đầu tư, dịch vụ, môi giới, đào tạo… liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Do đó, toàn thể các tổ chức, cá nhân là lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Hiệp hội đều phải có trách nhiệm, nhiệm vụ:

– Tuân thủ đúng Điều lệ Hiệp hội và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của các Bộ hướng dẫn về hoạt động Hội.

– Thực hiện nhiệm vụ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các bộ, ban, ngành liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, các Cục, vụ, viện của Bộ Xây dựng để triển khai đúng chủ trương, nhất quán trong hành động.

– Đoàn kết, thống nhất dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam theo phương châm: Đổi mới – Trí tuệ – Phát triển đã được Đại hội V xác định. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tập trung, dân chủ, thực hiện theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, tạo sự thống nhất. Mọi hành động tách rời các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và sự lãnh đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tách rời tổ chức và hoạt động động trái với Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, các quy chế, quy định hoạt động của Hiệp hội và trái với quy định của pháp luật, trái với chủ trương của Bộ Nội vụ,… thì đều là vi phạm. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ nghiêm túc xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Trong thời gian tới, BCH sẽ xem xét, cho ý kiến về một số trường hợp miễn nhiệm vị trí Ủy viên BCH hoặc BTV do bận công việc ở đơn vị đang công tác hoặc vi phạm Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và quy chế, quy định hoạt động, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

5.7. Hoàn thiện đề án thành lập Câu lạc bộ doanh nhân trẻ Bất động sản Việt Nam

5.8. Bổ sung 5 – 7 ủy viên Ban Thường vụ, 8 – 10 ủy viên Ban Chấp hành đối với khu vực, vùng miền đang phát triển BĐS và các đồng chí hội viên có thời gian, tâm huyết tham gia hoạt động Hiệp hội. Xem xét miễn nhiệm một số đồng chí ủy viên BCH, BTV do không có điều kiện thời gian và có đồng chí vi phạm Điều lệ của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

5.9. Kiện toàn nhân sự và phân công thêm Thường trực, Ban điều hành, nhân sự khối văn phòng Hiệp hội, Trung tâm, Chi hội môi giới và Hội đồng khoa học của Hiệp hội BĐS Việt Nam.

5.10. Phát triển khoảng 20 hội viên, phối hợp chính quyền địa phương thành lập 3 – 5 Hiệp hội BĐS thành viên ở địa phương. Đưa văn phòng đại diện Hiệp hội BĐS Việt Nam tại TP.HCM vào hoạt động.

5.11. Tổ chức 3 – 5 sự kiện xúc tiến đầu tư ở địa phương.

Trong quá trình hoạt động, theo tình hình thực tế, Chủ tịch Hiệp hội và Thường trực Hiệp hội chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới và báo cáo lại kết quả tại kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành gần nhất hoặc xin ý kiến theo các hình thức như gửi văn bản qua email và gọi điện, nhắn tin xác nhận…

Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống nhất 100% nội dung trên. Giao Chủ tịch Hiệp hội và Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Hiệp hội. Hội nghị kết thúc vào hồi 17h30, ngày 08 tháng 4 năm 2023….

Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và gặp gỡ hội viên năm 2023 được tổ chức ngày 8/4/2023 tại Hải Phòng để đánh giá tình hình thực hiện từ sau Đại hội V Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan nhằm sớm ổn định, an toàn và phát triển bền vững thị trường bất động sản.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, VNREA đã tập trung làm rõ thực trạng và nguyên nhân dẫn đến những khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay, dự báo và đánh giá tác động của những khó khăn trong thời gian tới; kết nối các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương để giải quyết vướng mắc của từng dự án.

Những đề xuất kiến nghị của VNREA trong thời gian qua đã được các cơ quan bộ ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ đưa vào một số nội dung trong các nghị quyết, nghị định nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường và các doanh nghiệp bất động sản./.

Join The Discussion

Compare listings

Compare