#KhudothiFPTCityDanang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm lãi suất điều hành

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giảm các mức lãi suất điều hành

Ngày 31/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành các quyết định điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 03/4/2023. Đây là lần thứ hai NHNN giảm lãi suất điều hành trong tháng 3/2023, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi...

Compare listings

Compare