#kỷniệm5năm

Đất Vàng Group - 5 năm thành lập và hành trình phát triển vượt bậc

ĐẤT VÀNG GROUP – 5 NĂM HÀNH TRÌNH VƯƠN MÌNH RA BIỂN LỚN

Đúng ngày 18/1/2023 là tròn đúng 5 năm thành lập Công ty Đất Vàng Group (DVG) - tiền thân là Công ty Đất Vàng Miền Trung (18/1/2018 - 18/1/2023). Đó chưa phải là một hành trình dài, nhưng chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của DVG. Vượt qua những biến cố, DVG tiếp tục phấn đấu phát triển đúng với kim chỉ nang lập...

Compare listings

Compare