#muanhà

Gần 70% khách hàng mua bất động sản vì uy tín của chủ đầu tư"

GẦN 70% KHÁCH HÀNG MUA BẤT ĐỘNG SẢN VÌ UY TÍN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ!

Sự thực, càng khi thị trường biến động tâm lý, niềm tin bị ảnh hưởng thì người mua càng có nhu cầu tìm đến những thương hiệu uy tín, là cách họ thẩm định về chất lượng, pháp lý, chính sách, năng lực tiến độ… FPT PLAZA 2 tại Đà Nẵng tạo dựng sự an tâm bởi uy tín từ chủ đầu tư, đã ra sổ luôn được...

Bộ Xây dựng không yêu cầu quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Không thu hẹp diện người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Bộ Xây dựng cho rằng không cần thiết quy định người nước ngoài phải có quốc tịch Việt Nam mới được mua, sở hữu nhà ở để khuyến khích đầu tư. Nội dung này được Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì soạn thảo nêu tại báo cáo gửi Quốc hội giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 16/6. Trước...

Compare listings

Compare