#plaza2

Bộ Xây dựng không yêu cầu quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Không thu hẹp diện người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Bộ Xây dựng cho rằng không cần thiết quy định người nước ngoài phải có quốc tịch Việt Nam mới được mua, sở hữu nhà ở để khuyến khích đầu tư. Nội dung này được Bộ Xây dựng - cơ quan chủ trì soạn thảo nêu tại báo cáo gửi Quốc hội giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 16/6. Trước...

Compare listings

Compare