#uytín

Gần 70% khách hàng mua bất động sản vì uy tín của chủ đầu tư"

GẦN 70% KHÁCH HÀNG MUA BẤT ĐỘNG SẢN VÌ UY TÍN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ!

Sự thực, càng khi thị trường biến động tâm lý, niềm tin bị ảnh hưởng thì người mua càng có nhu cầu tìm đến những thương hiệu uy tín, là cách họ thẩm định về chất lượng, pháp lý, chính sách, năng lực tiến độ… FPT PLAZA 2 tại Đà Nẵng tạo dựng sự an tâm bởi uy tín từ chủ đầu tư, đã ra sổ luôn được...

Compare listings

Compare